Diplomerad Fastighetsekonom - Stockholm 


Det finns alltför få ekonomiutbildningar som är inriktade mot fastighetsbranschen. Därför är det idag svårt att hitta personer som har specialiserade kunskaper inom fastighetsekonomi. I denna utbildning kommer du bland annat få svar på följande frågor:

 • Hur lönsam är fastigheten idag?
 • Vad kan jag göra för att förbättra lönsamheten?
 • Hur bedömer jag olika åtgärder för att förbättra fastighetens ekonomi?
 • Vad är marknadsvärdet på fastigheten?
 • Hur hanterar jag fastighetsbeskattning?

Vad ger utbildningen dig?

Du kommer att få en bättre förståelse för fastighetsföretagande och hur du hanterar fastighetens ekonomi. Efter genomförd utbildning ska du kunna:

 • Utföra ekonomiska analyser av fastigheter och fastighetsföretag samt veta vilka insatser som ger avkastning
 • Redogöra för systemet för fastighetstaxering
 • Förstå och lösa problem gällande beskattning av fastighetsföretag och dess ägare i olika företagsformer
 • Hantera moms och olika avgifter inom bygg- och fastighetsområdet
 • Utföra marknadsanalyser och fastighetsvärderingar
 • Förstå fastighetsbranschens investerings- och finansieringssystem
 • Förstå och tillämpa fastighetsbranschens nomenklatur

Efterfrågad utbildning

Newton har bedrivit diplomutbildningar sedan 1993 och blev yrkeshögskola 2007. Över 400 studenter är inskrivna på någon av Newtons utbildningar i Stockholm och Malmö varje år. När du studerar på Newton får du:

 • En utbildning som är efterfrågad av och framtagen tillsammans med fastighetsbranschen
 • Praktiska verktyg som du direkt kan använda i din yrkesroll
 • Arbeta med övningar som är anpassade till fastighetsvärdering, beskattning och ekonomiska analyser i fastighetsbranschen
 • I din utbildning ingår ett projektarbete där du får tillämpa dina kunskaper på ett konkret fall. Du har möjlighet att utföra ett projekt för din arbetsgivare och kan på detta sätt kombinera din utbildning med ditt arbete.

Diplomerad Fastighetsekonom

Diplomerad Fastighetsekonom ger dig en djupare förståelse för fastighetsbranschen och en efterfrågad specialistkompetens. Utbildningen är utformad på följande sätt:

 • Utbildningen pågår under 10 veckor (60 timmar, varav 48 timmar är lärarledda)
 • Självstudietid tillkommer vid sidan av den schemalagda undervisningen
 • Kraven för att bli Diplomerad Fastighetsekonom är: ett godkänt resultat på en avslutande kunskapskontroll och ett godkänt projektarbete
 • Du bör ha kunskaper motsvarande Newtons grundutbildning till Fastighetsförvaltare. Alternativt har du annan relevant utbildning/erfarenhet och vill göra karriär i fastighetsbranschen. Kontakta oss för rådgivning (08-410 456 00 eller utbildning@newton.se ) om du känner dig osäker på dina förkunskaper.
 • Pris: 29 500 kr exklusive moms för företag för påbyggnadsutbildningen, inklusive kurslitteratur, studiematerial och kaffe/tilltugg. Kostnaden för privatperson är 29 500 kr inklusive moms.

Sista anmälningsdag

14 dagar innan aktuell kursstart

Utbildningsstarter

Våren 2015

17 februari 2015 - Stockholm