Utbildningens innehåll

Teknisk förvaltning

Fastighetsteknik
Byggteknik och lokalanpassning
Underhållsplanering och besiktningar
Upphandlingar och leverans av fastighetstjänster

Ekonomisk förvaltning

Fastighetsekonomi
Fastighets- och hyresrätt

Kundförvaltning

Fastighetsföretagande, grund
Fastighetsföretagande, fortsättning

Examination

Ämnesövergripande projektarbete
Kunskapskontroll

Ämnesövergripande moment

Introduktion
Seminarier och studiebesök

Diplomerad Fastighetsförvaltare- Stockholm Göteborg och Malmö


Fastighetsförvaltaren har en nyckelroll på fastighetsföretaget och är ansvarig för förvaltningen av en eller flera fastigheter. Många företag i branschen har olika inriktningar på förvaltarrollen, ofta i form av inriktningarna kontraktsförvaltare, kundförvaltare, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer och tekniska förvaltare. Yrkesrollen är bred och kräver kompetens inom såväl teknik och ekonomi som juridik och kommunikation.

Varför ska du gå denna utbildning?

Utbildningen är utformad i nära samarbete med fastighetsbranschen och är väl förankrad i arbetslivet. Anledningar att välja Newton:

 • Utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter
 • Utbildningen går att kombinera med hel- eller deltidsjobb
 • Kursdeltagarna jobbar med verklighetsnära projekt och uppgifter under hela utbildningen
 • Utbildningen ger dig möjlighet att skapa en karriär inom en bransch med stort rekryteringsbehov
 • Newton har pedagogiskt skickliga lärare med god erfarenhet från näringslivet inom sina ämnesområden
 • Newton har över 20 års erfarenhet av fastighetsutbildningar och samarbetar med över 100 ledande företag inom fastighetsbranschen

Vad ger utbildningen dig?

När du studerar på en av marknadens mest heltäckande förvaltarutbildningar får du kompetens inom tre huvudområden:

Teknisk förvaltning

Detta område behandlar teknisk förståelse samt optimering och planering av en fastighets drift och underhåll. Syftet är att ägaren/hyresgästen ska kunna få förväntad funktion och service avseende framförallt värme, vatten, ventilation och el på ett effektivt och prisvärt sätt. Området omfattar bland annat fastighetsteknik, byggteknik, lokalanpassning samt underhållsplanering.

Ekonomisk förvaltning

Denna del av utbildningen ska skapa en förståelse för fastighetens ekonomi. Du får med dig verktyg för att kalkylera, planera och följa upp ekonomin för företaget, den enskilda fastigheten och gällande olika investeringar och projekt.

Kundförvaltning

Du får lära dig leverera olika fastighetsrelaterade tjänster såsom felanmälningar, uthyrningar och hyresgästanpassningar. De verktyg och metoder som du lär dig ska hjälpa dig att förvalta dina fastigheter på ett kostnadseffektivt och kundorienterat sätt.

Diplomerad Fastighetsförvaltare

Utbildningen ger dig en djupare förståelse för fastighetsbranschen och är utformad på följande sätt:

 • Utbildningen pågår under 6 månader
 • Du har lektioner två dagar i veckan, normalt 15:00-19:00
 • Självstudietid tillkommer vid sidan av den schemalagda undervisningen
 • Utbildningen är utformad för dem som redan jobbar i fastighetsbranschen eller i närliggande områden och för andra som av olika anledningar söker sig till branschen. Kontakta oss för rådgivning (08-410 456 00 eller utbildning@newton.se) om du känner dig osäker på dina förkunskaper.
 • För att studenten ska erhålla ett diplom krävs: godkänt på två kunskapskontroller samt godkänt ämnesövergripande projekt.
 • Pris: 74 000 kr exklusive moms för företag för hela grundutbildningen inklusive kurslitteratur, studiematerial, och kaffe/tilltugg. Kostnaden för privatperson är 74 000 kr inklusive moms. Du har möjlighet till 2 delbetalningar.

Sista anmälningsdag

14 dagar innan aktuell kursstart

Utbildningsstarter

Våren 2015

9 mars 2015-Göteborg

Hösten 2015

September 2015 - Stockholm/Göteborg/Malmö