Diplomerad Projektledare - Stockholm 


Alltmer arbete utförs idag i projektform, så även inom bygg- och fastighetssektorn. Det som gör Newtons utbildning till Diplomerad Projektledare helt unik och efterfrågad är utbildningens närhet till fastighetsbranschen. Här får du lära dig att hantera olika verktyg och metoder för att klara av att leverera rätt resultat i projekt specifika för fastighetsbranschen. Utbildningen leder till ett diplom från Newton men är också en förberedelse för PMI och IPMA-certifiering.

Vad ger utbildningen dig?

Utbildningen ger dig verktyg och kunskaper för att leda och genomföra projekt i fastighetsbranschen på ett kostnadseffektivt och strukturerat sätt. Projekten kan vara allt från mindre hyresgästanpassningar till större ombyggnadsprojekt, från projektering till slutbesiktning med både ekonomisk och teknisk rapportering till kund. Efter genomförd utbildning ska du kunna:

 • Planera, genomföra, leda och följa upp bygg- och fastighetsrelaterade projekt
 • Hantera projekt med stora krav på dokumentation och projektstruktur samt aktivt kunna arbeta med projektuppföljning
 • Utveckla din förmåga att leda olika projekt och människor
 • Förstå olika entreprenadformer och tillämpa olika avtalssystem som används i bygg- och fastighetsbranschen samt ha kunskap om upphandling och ledning av entreprenader
 • Skapa förfrågningsunderlag och bli en skickligare beställare i fastighetsrelaterade projekt

Efterfrågad utbildning

Newton har bedrivit diplomutbildningar sedan 1993 och blev yrkeshögskola 2007. Över 400 studenter är inskrivna på någon av Newtons utbildningar i Stockholm och Malmö varje år. När du studerar på Newton får du:

 • En utbildning som är efterfrågad av och framtagen tillsammans med fastighetsbranschen
 • Praktiska verktyg som du direkt kan använda i din yrkesroll
 • Arbeta med övningar som är anpassade till fastighetsvärdering, beskattning och ekonomiska analyser i fastighetsbranschen
 • I din utbildning ingår ett projektarbete där du får tillämpa dina kunskaper på ett konkret fall. Du har möjlighet att utföra ett projekt för din arbetsgivare och kan på detta sätt kombinera din utbildning med ditt arbete.

Diplomerad Projektledare - Bygg och Fastighet

Diplomerad Projektledare - Bygg och Fastighetger dig en djupare förståelse för fastighetsbranschen och en efterfrågad specialistkompetens. Utbildningen är utformad på följande sätt:

 • Utbildningen pågår under 10 veckor (60 timmar, varav 48 timmar är lärarledda)
 • Självstudietid tillkommer vid sidan av den schemalagda undervisningen
 • Kraven för att bli Diplomerad Projektledare är: ett godkänt resultat på en avslutande kunskapskontroll och ett godkänt projektarbete
 • Du bör ha kunskaper motsvarande Newtons grundutbildning till Fastighetsförvaltare. Alternativt har du annan relevant utbildning/erfarenhet och vill göra karriär i fastighetsbranschen. Kontakta oss för rådgivning (08-410 456 00 eller utbildning@newton.se ) om du känner dig osäker på dina förkunskaper.
 • Pris: 29 500 kr exklusive moms för företag för påbyggnadsutbildningen, inklusive kurslitteratur, studiematerial och kaffe/tilltugg. Kostnaden för privatperson är 29 500 kr inklusive moms.

Sista anmälningsdag

14 dagar innan aktuell kursstart

Utbildningsstarter

Våren 2015

20 mars 2015 - Stockholm