Auktorisation AFF-forum

Auktorisation av fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltaren har en nyckelroll på fastighetsföretaget och är ansvarig för förvaltningen av en eller flera fastigheter. Många företag i branschen har olika inriktningar på förvaltarrollen, ofta i form av inriktningarna kontraktsförvaltare, kundförvaltare, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer och tekniska förvaltare. Yrkesrollen är bred och kräver kompetens inom såväl teknik och ekonomi som juridik och kommunikation.

Vad är syftet med auktorisationen?

Syftet med auktorisationen är att säkerställa att det finns en enhetlig och branschanpassad kompetensnivå på yrkesverksamma fastighetsförvaltare. Utfärdat bevis är inte bara ett intyg på att förvaltaren uppfyller branschens krav på yrkesrollen, det är också ett intyg på förvaltarens yrkesmässiga kvalitet och kompetens.

Vem kan bli auktoriserad?

Den som är aktiv eller har arbetat som fastighetsförvaltare med något av följande kriterier uppfyllda:

  • Högskoleutbildning 180p med 3 års yrkeserfarenhet
  • Yrkeshögskola, KY-utbildning eller motsvarande med 5 års erfarenhet
  • Diplomutbildning eller motsvarande med 8 års erfarenhet

Auktorisationsprocessen

  • Steg 1: Ansökan som du gör här
  • Steg 2: Frivilligt förkunskapstest
  • Steg 3: Test i form av 250 flervalsfrågor samt fördjupningsfråga
  • Steg 4: Auktorisation

Testet spänner sig över 8 kompetensområden: process, teknik, ekonomi, miljö, juridik, IT, kommunikation och omvärldskunskap.

Vad är Aff?

Aff är ett branschforum för fastighetsförvaltning/Property Management och Facility Management i Sverige. Verksamhetens fokus är utveckling, standardisering och utbildning. Föreningen är huvudman för Aff-dokumenten som skapar tydlighet, spelregler och avtal för branschen.

Målet är att bidra till ökad effektivitet och kvalitet inom branschen samt att verka för en effektivare samhällsbyggnadsprocess – från planering och produktion till förvaltning och brukande av fastigheter.

Newton

Fastighetsbranschen har utsett Newton att utföra auktorisationen av fastighetsförvaltare. Newton är ett utbildningsföretag med såväl yrkeshögskoleverksamhet som diplomutbildningar riktat främst för och mot fastighetsbranschen. Newton som idag finns i Stockholm, Göteborg och Malmö har 500 studenter och kursdeltagare.

Produktblad

Produktblad finns att ladda ner här