Newton

Video om Newton

Deltagare berättar

Hans Linus, Säljare, Direktsanering Skandinavien AB

Varför valde du att läsa kurser på Newtons Diplomutbildning?

"När jag blev arbetslös så hade jag planer på att utbilda mig till Kvalitetsansvarig men då dök ett erbjudande om säljarjobb upp. Att jag tackat ja till det har jag inte ångrat. Jag har i mitt nya jobb haft mycket nytta av kurser inom Diplomutbildningen."

Hur hittade du Newton?

"Jag fick en rekommendation av en tidigare kollega på NCC som kände till Newton."

Berätta om de kurser du valt att läsa

"Jag valde en blandning av kurser inom teknik, juridik och beteende. Kurserna är intressanta med bra lärare och engagerade deltagare som alla har erfarenheter att dela med sig av. Gruppstorlekar om 6-10 deltagare var också bra. Ledarskap och Förhandlingsteknik har verkligen varit tillämpliga för mig. Jag har haft mycket nytta av de kurserna."

Vad var bäst med utbildningen för dig?

"Ledarskap och Förhandlingsteknik. Jag har haft mycket nytta av detta i mitt nya jobb vid bland annat avtalsskrivningar."

När du rekommenderar den här utbildningen för någon, vad tycker du då var bäst för dig: Flexibilitet, Pris eller Innehåll?

"Den flexibla kursplanen gör det lätt att planera in kurser i det pressade tidsschemat. Det är möjligt att välja enstaka kurser i den följd som passar individen."

Eva Håkans, vikariat Fastighetsförvaltarassistent HSB

Varför valde du att läsa kurser på Newtons Diplomutbildning?

"Jag har arbetat med fastigheter innan jag blev varslad och ville bättra på mina kunskaper och inrikta mig mer åt förvaltning av bostadsrätter och  jag hade inte möjlighet att tidsmässigt eller ekonomisk att välja KY/Yh-utbildningen så det blev istället ett "axplock" av kurser ur Diplomutbildningen i stället."

Hur hittade du Newton?

"Jag har haft en arbetscoach under våren och sommaren och där var det en  yrkes-, och studierådgivare, som tidigare haft kontakt med Newton, som tipsade mig om Newton Kompetensutveckling AB som hade kurser med inriktning fastigheter."

Berätta om de kurser du valt att läsa

"Jag har gått 10 kurser inom olika områden. Jag är absolut mest nöjd med Juridikkurserna. Den kunskapen har jag mest nytta av i mitt arbete. Mycket bra studiematerial som jag använder i mitt nuvarande arbete. Kursledaren var verkligen trevlig och mycket bra på att lära ut."

Vad var bäst med utbildningen för dig?

"Juridikkurserna som jag har en direkt nytta av i mitt arbete samt alla kompetenta kursledare."

När du rekommenderar den här utbildningen för någon vad tycker du då var bäst för dig: Flexibilitet, Pris eller Innehåll?

"Flexibiliteten var jättebra, då jag kunde välja de kurser som jag ville läsa. Att inte styras av en fast kursplan, då jag redan har en viss kunskap om fastigheter."

Cecilia Thydén, Fastighetskonsult hos Devotum, uthyrd till Newsec

Varför valde du att läsa kurser på Newtons Diplomutbildning?

"Jag ville vidareutveckla mig efter många år inom fastighetsbranschen varav de senaste sex inom NCC. Det kändes rätt att fortsätta genom att bygga på och bredda mina tidigare yrkeskunskaper från branschen."

Hur hittade du Newton?

"Dels genom branschkontakter och dels genom ledningen på Devotum."

Berätta om de kurser du valt att läsa

"Jag valde ut 12 av kurserna på Diplomutbildningen. Jag valde en blandning av teknik, juridik, ekonomi och beteende. Kurssammansättningen utformades speciellt efter mina behov och önskemål i samråd med skolans rektor."

Vad var bäst med utbildningen för dig?

"Kompetenta lärare och bra kursämnen. Upplägget med två kursdagar uppdelat på en inledande eftermiddag och avslutande gjorde det lättare att kombinera arbete med kurserna. Jag uppskattar också möjligheten att kunna få ta igen en missad kurs vid ett senare tillfälle."

När du rekommenderar den här utbildningen för någon vad tycker du då var bäst för dig: Flexibilitet, Pris eller Innehåll?

"Jag påtalar i första hand innehållet då det var det viktigaste för min utveckling. Möjligheten att under handledning ta fram en skräddarsydd behovsstyrd utbildningsplan är mycket avgörande."