Newton

Video om Newton

Om Diplomutbildningar

Vill du bli kontaktad? Fyll i dina kontaktuppgifter:

Newton utbildar enbart inom branscher som rekryterar eller har behov av att fortbilda befintlig personal. Vi följer behoven som finns i de branscher vi arbetar mot, det har vi gjort sedan starten 1993. Vi har utvecklat våra Diplomutbildningar och Påbyggnadsutbildningar för att följa dessa behov.

Rätt kompetens genom ett nära samarbete med arbetslivet

Newtons utbildningar är framtagna tillsammans med ledande företag från arbetslivet. Tack vare regelbunden kontakt med representanter från arbetslivet kan Newton erbjuda just den kompetens som efterfrågas av branschen. Genom företagens inblick i utbildningarna och deras möjlighet att påverka innehållet försäkrar Newton en hög kvalitet och en verklighetsförankrad undervisning.

Fastighetsförvaltning: Grund- och Påbyggnadsutbildningar

Newton har tagit fram ett nytt koncept för att på bästa sätt svara mot fastighetsbranschens olika behov av kompetent personal. Newton erbjuder idag en eftertraktad grundutbildning inom till fastighetsförvaltare med den kompetens du behöver för att förvalta fastigheter.

Utöver grundutbildningen kan du specialisera dig inom olika områden som branschen efterfrågar. Dessa påbyggnadsutbildningar motsvarar de olika krav som fastighetsbranschen idag ställer på anställda inom specifika områden. En påbyggnadsutbildning ger dig:

  • uppdaterad spetskompetens inom det område du väljer
  • en möjlighet att specialisera dig inom ett område som antingen intresserar dig eller inom vilket du behöver utveckla nya färdigheter
  • ökad anställningsbarhet och möjligheter till större ansvar

Vem vänder sig utbildningen till?

Grundutbildningarna är främst utformade för dig som redan jobbar i branschen, eller i närliggande områden, men de vänder sig även till dig som vill byta bransch och växla karriär.

Påbyggnadsutbildningarna bygger på dina tidigare kunskaper inom fastighetsförvaltning. För att få ut maximal nytta med utbildningen bör du ha förkunskaper motsvarande Newtons yrkeshögskoleutbildningar eller Diplomutbildningar till Fastighetsförvaltare.

Upplägget på utbildningarna

  • Grundutbildningen är 6 månader lång. Påbyggnadsutbildningarna är 3 månader långa och är fokuserade på särskilt utvalda områden.
  • Du studerar två dagar per vecka, normalt mellan klockan 15:00-19:00, vilket underlättar för de personer som kombinerar utbildningen med arbete eller annan aktivitet. Vissa moment i utbildningen kan ges i from av heldagsworkshop, klockan 09.00-16.00. Korta utbildningspass under en längre tid underlättar din inlärning, vilket gör att du lär dig mer under utbildningen.
  • I både grund- och påbyggnadsutbildningarna ingår ett större avslutande projektarbete som ger dig en helhetsförståelse för de arbetsuppgifter som du kommer att träffa på i din yrkesroll

Diplomering och kurskrav

För att bli diplomerad genomför du kunskapskontroller och ett projektarbete som ska säkerställa att du har rätt kunskaper och färdigheter efter genomförd utbildning. Detta är viktigt både för dig själv och för din arbetsgivare. Du får dessutom ett incitament till att studera och får därmed ut mer av din utbildning.

Bokning och rådgivning

Kontakta oss på utbildning@newton.se eller 08-410 456 00 för anmälan, information och rådgivning.

Nästa kursstart - Grundutbildning

Våren 2015

27 januari 2015 - Stockholm/Malmö

9 mars 2015 - Göteborg

Nästa kursstart - Påbyggnadsutbildningar

Våren 2015

Projektledare-Bygg och Fastighet, 23 februari, Stockholm

Fastighetsekonom 17 februari, Stockholm

Läs mer om Newtons Diplomutbildningar här:

- Diplomerad Fastighetsförvaltare

- Diplomerad Projektledare

- Diplomerad Fastighetsekonom