Fel format (example@example.com)
Ex. example@example.com
Obligatoriskt fält
* obligatoriska fält att fylla i

Newtons Affärsidé


Newton ska öka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft hos individer, företag och organisationer i Norden genom en efterfrågestyrd, kundanpassad och kostnadseffektiv modell för yrkesutbildningar med rätt kvalitet och hög måluppfyllelse.

Mission

Vår mission är att tillsammans med arbetslivet producera och leverera hållbar kompetensutveckling med garanterade och för våra kunder mätbara resultat.

Ambition

Vår ambition är att vinna framgångar och tillfredsställelse genom personlig och högkvalitativ service så att Newton av studenter, kunder och leverantörer uppfattas som yrkesskickliga, engagerade och resultatinriktade.

Vision

Vår vision är att med samtida och innovativa lösningar ständigt utvecklas mot en långsiktig, hållbar och marknadsledande verksamhet som ständigt ger inspiration åt individer och organisationer.

Newtons Ledstjärnor

Newton bedriver en affärsverksamhet med syftet att uppnå långsiktig och sund lönsamhet. Utöver detta övergripande mål värdesätter vi:

  • Engagemang – vi värdesätter stort och eftersträvar största möjliga engagemang hos dem vi jobbar med; studenter, kunder, leverantörer och personal.
  • Kvalitet – vår strävan är att hela tiden mäta och förbättra det vi har valt att göra. Genom våra kvalitetssystem styrs vi löpande av feedback och utvärderingar från vår omgivning.
  • Integritet – vi delar gärna med oss av det vi lärt oss, samtidigt som vi respekterar affärsetik och moral i vår roll som konsult.
  • Service – vi ska vara en serviceorganisation som genom eftertänksamma rutiner, samarbetsvilja, kreativitet och glädje anstränger oss för att skapa produkter, tjänster och miljöer med syftet att hjälpa individer och organisationer att prestera effektivt.
  • Lyhördhet – vi utvecklar företaget i takt med kundernas förändrade krav. Vi lyssnar på studenter, kunder, leverantörer, personal och andra i vår omgivning.
  • Vitalitet – vi utvecklas fortlöpande, vilket håller oss intellektuellt friska som individer och flexibla som organisation, så att vi med stor entusiasm kan drivas av vår affärsidé och uppnå de mål vi sätter upp.