Ställ en fråga!

Namn: 
E-post: 
Telefon: 
Fråga: 
 
Yh

Frågor & Svar

Newton

Hur stor chans har jag att få jobb efter utbildningen?

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar endast utbildningar där rekryteringstrycket är högt vilket innebär att sannolikheten att få jobb efter avslutad utbildning beräknas vara mycket hög. Newton utbildar inom flera branscher: Fastighetsbranschen, IT-branschen, och inom Teknisk Försäljning. Samtliga branscher har ett stort behov av ny personal med olika kompetenser och färdigheter som motsvaras av just de Yh-utbildningar som Newton erbjuder.

Vad är LIA?

LIA betyder Lärande i arbete. Under cirka en tredjedel av utbildningen praktiserar du på ett företag ute i arbetslivet för att få praktisk erfarenhet av ditt framtida yrke.

Hur ansöker du?

Du söker online till Newtons Yh-utbildningar i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Ansökningen sker online på Newtons hemsida, läs mer under Ansökan & Antagning.

Hur blir du antagen till utbildningen?

Under antagningen bedömer vi vilka sökande som är mest lämpade att genomföra utbildningen. För att kunna göra en rättvis bedömning får alla behöriga sökande göra ett särskilt prov som består av två olika delar:

  1. Ett skriftligt prov där vi bedömer allmänna färdigheter och problemlösningsförmåga
  2. Ett muntligt prov där vi genom övningar i grupp bedömer olika färdigheter hos de studerande

Hur förbereder jag mig för provet?

Provet mäter främst verbala och matematiska/logiska förmågor. Om det var länge sedan du läste matematik kan du  fräscha upp dina matematikkunskaper; detta kan du göra på exempelvis math.se.

Kan jag söka studiestöd?

Ja, vår utbildning ger rätt till studiestöd från CSN. Mer information om studiestöd hittar du på www.csn.se.

Var hålls Yrkeshögskoleutbildningarna?

Utbildningarna hålls både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vilken utbildning som går var kan variera beroende på läsår.

Vem kan söka?

Du är behörig att antas till utbildningen om du:

  1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

När är sista ansökningsdag till höstterminen 2015?

Ansökan öppnar i februari och stänger i maj. Exakta datum publiceras under januari 2015

Vad gör jag om jag inte hittar svaret på min fråga här?

Kontakta oss gärna. Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt ovan.