Yh
Newton

Video om Newton

Student berättar

Newton

Paula Moczek, förvaltare på Wåhlin Fastigheter AB

Du har precis tagit examen! Vad jobbar du med nu?

Jobbar som Administrativ förvaltare på Wåhlin Fastigheter AB sedan juni 2013. Jag gjorde mina två första praktiker hos de och sen blev jag kvar. Just nu jobbar jag på ett mammavikariat, men de vill ha mig kvar. Jag håller på med hyresförhandlingar, jag har mitt eget fastighetsbestånd på 800 lägenheter i söderort som jag själv administrerar. Jag ser till att det är uthyrt, handlägger byten av hyresrätterna. Arbetar med planering för evakueringar och renoveringsprojekt. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och man utvecklas hela tiden.

Läs mer om Paula Moczek här.


Stephanie Chindeh, berättar om sin tid på Newton

Vad har varit särskild bra med utbildningen på Newton?

Det som varit bra med utbildningen på Newton är inte bara det teoretiska man lärt sig utan även det man lärt sig under praktikperioderna. Man lär sig tillämpa sina teoretiska kunskaper och praktikperioderna har gjort att jag har fått många kontakter i branschen.

Läs mer om Stephanie Chindeh här.


Sofie Nyberg, uthyrare på Corem Property Group

Varför har du valt fastighetsbranschen?

Jag bestämde mig först för Fastighetsbranschen för att den alltid kommer att vara levande och aktuell. Det kommer alltid att behövas ställen att bo på och bedriva verksamhet oavsett ekonomiskkonjunktur. Sedan valde jag utbildningen till Fastighetsförvaltare på Newton för att den var bred och för att man med praktikperioderna (LIA) fick testa på olika områden och sen guida sig själv rätt. Bra att man fick träffa lärare som kom från branschen. Man fick reda på vad som är viktigt i branschen och inte bara vad som stod i läroböckerna.

Läs mer om Sofie Nyberg här.


Alex Soto Serrano, projektadministratör på HSB Stockholm

Kan du summera din tid på Newton?

Spännande, lärorikt, inspirerande och lagom tempo. Newton har plockat med alla kurser i utbildningar som man kommer att behöva i arbetslivet, det som lärs ut är kunskaper och färdigheter som man kommer att använda i sin framtida yrkesroll. Att blanda teori och praktik ger en helhetsbild och det har varit skitbra!

Läs mer om Alex Soto Serrano här.


Maja Forsén, Teknisk förvaltare på Birkagården Fastighetsförvaltning

Hur tycker du att kombinationen av utbildning och LIA har varit?

Det har fungerat bra. Man söker själv efter en LIA-plats vilket är bra för då lär man sig att bli självgående. Newton hjälper till att söka om man själv inte hittar sin LIA-plats. Upplägget är bra då man har kurser i skolan under tre terminer innan man går ut på LIA. Det är bra eftersom man får lära sig vad branschen och jobbet handlar om. Mitt helhetsintryck av kombinationen är väldigt bra.

Läs mer om Maja Forsén här.

Fastighetsförvaltare Newton

Anders Magnusson, Kontraktsförvaltare på Newsec

På vilket sätt har din utbildning lett till arbete efter examen?

Det är självklart utbildningen och innehållet i kurserna. Jag har lärt mig väldigt mycket genom att gå på lektionerna. Även LIA-perioderna har hjälpt mig där man verkligen får lära sig om hur branschen fungerar och får möjlighet att utvecklas. LIA: n har absolut hjälpt mig att få arbete efter examen.

Läs mer om Anders Magnusson här.

Fastighetsförvaltare Newton

Ilnaz Nashri, Fastighetsförvaltare på HSB

Vad tyckte du om lärarna? På vilket sätt Kunde de förmedla sin kunskap från branschen?

Lärarna har varit bra. De har kunnat förmedla sina kunskaper på ett bra sätt utifrån sina egna erfarenheter från branschen, vilket har varit mycket bra och lärorikt.

Läs mer om Ilnaz Nashri här.

Fastighetsförvaltare Newton

Samira Mchaiter arbetar på Sigtuna Kommun som Fastighetsförvaltare

Vad gör du nu efter avslutad utbildning?

Jag arbetar på Sigtuna Kommun som Fastighetsförvaltare för kommunens fastigheter. Kommunens fastighetsbestånd består av allt från jordbruksmark till lokaler och bostäder. Jag ansvarar för samtliga fastigheter som rör barn- och ungdomsförvaltningen, utbildning och arbetsmarknaden, samt en del arrenden som berör vattenområden. Mina arbetsuppgifter är att förhandla och omförhandla nyttjanderätter, t.ex. lokalavtal och olika typer av arrenden. Hyresadministration, både extern och intern. Jag medverkar i kommunens strategiska lokalförsörjningsplanering och deras utveckling av beståndet. Jag har ett resultatansvar och får upprätta budgetförslag, prognoser och bokslut inom mitt ansvarsområde.

Läs mer om Samira Mchaiter här.

Fastighetsförvaltare Newton

Carl- Robert Kårell, Verksamhetskoordinator på Newsec

Hur tycker du att kombinationen av utbildning och LIA har varit?

Mycket belönande då min uppfattning är att till skillnad från på universiteten där du nischar dig i pågående utbildning får du via din LIA känna på en bred yrkeskategori och påverkas mer av ”best practice” metoder och får på så vis referenser som inte ges i utbildningssalen.

Läs mer om Carl-Robert Kårell här.

Thérése Löfqvist, Fastighetsförvaltarassistent på Aberdeen

Tre skäl till att välja Newton?

  • Bra uppdelning mellan lektioner på skolan och LIA.
  • Ständigt uppdaterade i branschen.
  • Och självklart för att man får ett arbete efter examen.

Läs mer om Thérése Löfqvist här.