Vår pedagogik

Newton

Vår Undervisning

I vår undervisning blandas föreläsningar med diskussioner, individuella övningar, gruppövningar, studiebesök och större projektarbeten. Den tid som inte är schemalagd används för självstudier, samt grupp- och projektarbeten.

Kurserna

I kurserna använder lärarna exempel, övningar och projektarbeten som är relaterade till de branscher vi arbetar emot. Detta innebär att du under hela utbildningen får tillämpa dina kunskaper mot den bransch där du kommer att arbeta. I många kurser bjuder vi dessutom in gästföreläsare eller har studiebesök för att du ska få ytterligare kontakt med branschen.

Förutsättningar för att lyckas

För att du ska lyckas i din nya yrkesroll i arbetslivet krävs mer än enbart teoretisk kunskap. Därför består våra yrkeshögskoleutbildningar av en tredjedel praktik där du lär dig att omsätta dina kunskaper praktiskt.

Lärande i Arbete (LIA)

Under LIA-perioderna (praktik) får du möjlighet att tillämpa och träna allt som du har lärt sig i de klassrumsbaserade kurserna. Där får du också möjlighet att bilda dig en uppfattning om vad du vill arbeta med efter examen.