Yh
Newton

Video om Newton

Fakta: om Yrkeshögskolan

Examen

Efter avslutad utbildning erhålls en Yrkeshögskoleexamen med den yrkestitel som tillhör den genomförda utbildningen.

Studiestöd

Samtliga Yh-utbildningar är statligt finansierade och CSN-berättigade. 

Utbildningsstarter

De flesta Yh-utbildningar startar på hösten men ett fåtal startar även på våren. Detta varierar från år till år och regleras av Yh-myndigheten.

Utbildningsorter

Newtons Yrkeshögskola finns i Stockholm, Göteborg och Malmö

Rådgivning och frågor

Kontakta Newton genom utbildning@newton.se eller ring 08-410 456 00 för individuell rådgivning.

Att studera på Newton yrkeshögskola

Newton

Vill du bli kontaktad? Fyll i dina kontaktuppgifter:

Att studera på Newton yrkeshögskola

Newtons yrkeshögskoleutbildningar har utformats i nära samarbete med de branscher som vi samarbetar med. Detta gör att vi kan erbjuda utbildningar som är väl förankrade i arbetslivet och som ger våra studenter de kunskaper och färdigheter som behövs och som efterfrågas i branschen.

Arbetslivets medverkan

Hur medverkar arbetslivet i Newtons utbildningar?
  • Under en tredjedel av utbildningen utvecklar studenterna sina praktiska kunskaper ute på sin LIA-plats (praktikplats).
  • Newton bjuder in branschfolk från arbetslivet som håller i inspirerande gästföreläsningar för studenterna
  • Studenterna får besöka företag i branschen under ett flertal studiebesök.
  • Newton arrangerar arbetsmarknadsdagar för studenterna.

LIA - Lärande i Arbete

Praktikplatserna, studiebesöken och gästföreläsningarna ger studenterna möjlighet att bygga nätverk för deras framtida yrkesroll och karriär.

Utsikter att få jobb efter examen

År 2011 hade 100 % av de utexaminerade studenterna från Newton jobb inom 4 månader.

Utsikten att få jobb efter avslutad utbildning är mycket ljus enligt bedömningar av branschföretag. Behovet av utbildad arbetskraft inom fastighet, försäljnig och IT är stort.

Branschen och arbetslivet interageras i utbildningarna på många olika sätt: studenterna möter branschen genom hela utbildningen. Under en tredjedel av utbildningen testas studenterna i sina praktiska kunskaper när de praktiserar på företagen.