Yh

Fakta

Studietid

2 år – 400 poäng

Studietakt

Studierna bedrivs på heltid. Icke schemalagd tid ägnas åt självstudier, grupp-, och projektarbeten. Ofta läser du två ämnen parallellt.

Utbildningsorter

Stockholm och Malmö

Vem kan söka

Grundläggande behörighet från gymnasium krävs. Särskild behörighet är Svenska B och Matematik A. Läs mer om behörighetskrav under Ansökan

Ansökan

Ansökan görs online. Mer information finner du under Ansökan

Intervju och särskilt prov

Alla med behörighet kallas till intervju och särskilt prov.

Energi- och miljösamordnare - Malmö

Newton

Vad gör en Energi- och miljösamordnare?

Energi- och miljösamordnaren är inriktad på att skapa balans mellan och sammanlänka olika krav inom energieffektivisering, kostnadseffektivitet, hållbarhet och miljövänlighet. Dessutom ansvarar samordnaren för att dessa frågor lyfts, koordineras och att samtliga involverade hålls informerade om alternativ och lämpliga val. Efter genomförd utbildning har du en bred kompetens som gör att du kan arbeta inom olika branscher såsom bygg- och fastighetsbranschen, industrin, infrastruktur eller transport och logistik. Rollen kräver därför ett helhetsperspektiv med kompetens inom både energi och miljö. Att jobba som Energi- och miljösamordnare passar dig som vill ha ett omväxlande yrke där kontakt med människor i branschen är en stor del av vardagen.

Varför ska du välja utbildningen Energi- och miljösamordnare?

EU-direktiv, lagar och energieffektiviseringsmål ställer idag höga krav på företagen. Detta betyder att efterfrågan på energi- och miljösamordnare kommer att öka ytterligare framöver. Förutom goda möjligheter till ett jobb efter examen finns många andra anledningar till att välja denna utbildning:

 • Utbildningen ger dig möjligheten att arbeta och göra karriär inom flera olika branscher
 • Du får arbeta med verklighetsnära projekt och uppgifter under hela utbildningen
 • Utbildningen har utformats i nära samarbete med näringslivet
 • Under utbildningen får du möjlighet att skapa ett stort nätverk inom branschen
 • Genom de tre LIA-perioderna (praktik) knyter du värdefulla kontakter och får även praktiska erfarenheter inom energi- och miljöområdet
 • Lärarna kommer från näringslivet och har gedigen erfarenhet inom sina områden

Din framtida yrkesroll

I utbildningen varvas teori och praktik under utbildningens fyra terminer. Du läser kurser inom miljö, teknik, ekonomi, juridik och kommunikation. Efter avklarad utbildning ska du ha:

 • Förmåga att sätta och följa upp mål och handlingsplaner inom miljö och energi
 • Förmåga att initiera, driva och ansvara för miljö- och energibesparingsprojekt
 • Förmåga att stödja organisationen genom bevakning och samordning av energi- och miljöfrågor
 • Förmåga att utföra analyser, mätningar, beräkningar och föreslå förbättringsåtgärder
 • Förmåga att samarbeta med andra yrkesroller, exempelvis arkitekter och fastighetsförvaltare
 • Förmåga att ta fram lösningar som ger bäst avkastning på längre sikt

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen till Energi- och miljösamordnare passar dig som vill ha ett modernt och utvecklande yrke. Du får ett övergripande ansvar för energi- och miljöfrågor på ditt företag. Efter avklarad utbildning får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen till Energi- och miljösamordnare där du kan arbeta som:

 • Energi- och miljösamordnare
 • Energiutredare
 • Miljöansvarig
 • Energikonsult

Lärande i arbete (praktik)

Utbildningen har två långa LIA-perioder (praktik) där du praktiserar på företag som jobbar med energi- och miljöfrågor. Varje praktikperiod har en kursplan och pågår i 12 veckor.