LIA - Lärande i Arbete

Newton

Om utbildningen och praktiken

Newtons Yh-utbildningar har tagits fram i nära samarbete med näringslivet. För att förbereda studenterna för deras framtida yrkesroll ingår Lärande i arbete (praktik). På följande terminer praktiserar studenterna på företag där de ska få lära känna branschen och olika arbetsuppgifter.

 • Fastighetsförvaltare: termin 3, 4 och 5
 • Energi- och miljösamordnare: termin 3 och 4
 • Kravanalytiker IT: termin 3 och 4
 • Systemutvecklare .NET: termin 3 och 4
 • Teknisk företagssäljare: termin 2, 3 och 4.

Praktiken sker på heltid och LIA-praktikanterna deltar aktivt i löpande arbetsaktiviteter eller i specifika projekt på företaget. Många företag ser även praktikperioden som en bra möjlighet att lära känna en student som de kan anställa i framtiden.

Fakta om praktiktiden:
 • Studenten är kostnadsfri
 • Studenten är försäkrad
 • Praktikperioderna varar ca 10 veckor

Arbetsuppgifter under LIA

Handledare på företaget bestämmer, tillsammans med den studerande, vilka arbetsuppgifter den studerande ska utföra. Under den första praktikperioderna ska de studerande få lära känna branschen och många aspekter av yrket. Under den sista praktikperioden specialiserar sig studenten inom valfritt område.

Att ta emot studenter på LIA

Söker ni praktikanter? Om ni vill ta emot en student från Newton gäller följande arbetsgång:

 1. Ni anmäler ert intresse av att ta emot en student
 2. En handledare utses på ert företag
 3. En överenskommelse tecknas mellan ert företag och studenten
 4. Vi skickar information till handledaren och bjuder även in handledaren till en valfri informationsträff
 5. Löpande kontakt, avslut och bedömning av den studerande

Intresseanmälan och frågor

Kontakta vår Projektledare för LIA, Malin Hindorff Carelius, via malin@newton.se eller 08-410 456 30, för anmälan och mer information.