Yh
Newton

Video om Newton

Fakta

Nästa utbildningsstart

Stockholm: augusti 2015
Göteborg: augusti 2015
Malmö: augusti 2015

Studietid

2 år – 400 poäng

Studietakt

Studierna bedrivs på heltid. Icke schemalagd tid ägnas åt självstudier, grupp-, och projektarbeten. Ofta läser du två kurser parallellt.

Utbildningsorter

Stockholm, Göteborg och Malmö

Vem kan söka

Grundläggande behörighet från gymnasium krävs. Särskild behörighet är lägst betyg E (eller motsvarande) i ämnena Svenska 2, Matematik 3, Engelska 6 och Programmering 1. Läs mer om behörighetskrav under Ansökan

Ansökan

Antagningen till höstterminen 2015 öppnar inom kort.

Särskilt prov

Alla sökande kallas till särskilt prov.

Övrigt

Systemutvecklare .NET är en plattformsberoende utbildning som kräver att du har en bärbar dator med Windows. För att gå utbildningen måste du ha egen bärbar dator då Newton inte tillhandahåller detta.

Systemutvecklare .NET - Stockholm, Malmö och Göteborg

Fastighetsförvaltare

Vad gör en Systemutvecklare .NET?

Systemutvecklaren arbetar med problemlösning, bland annat genom att ta fram och utveckla internettjänster, affärssystem och mobila applikationer. Systemutvecklaren framställer nya system eller förändrar och vidareutvecklar befintliga system. .NET är den främsta plattformen inom systemutveckling och vår utbildning är inriktad mot både programvarubaserade- och molnbaserade applikationer. En systemutvecklare arbetar med att utveckla eller förändra IT-system, applikationer och molntjänster, bland annat med helhetslösningar för databasstyrda webbsystem och appar. Exempel på sådana appar och molntjänster är Spotify, Whats App och Facebook samt system som Outlook. På Newton får du en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen där du med avslutad utbildning har mycket goda möjligheter till eftertraktade jobb.

Varför ska du välja utbildningen Systemutvecklare .NET?

Tillväxten av IT-branschen i Sverige är stor och utvecklingen går fort framåt vilket skapar ett behov av uppdaterad och anpassad spetskompetens. .NET-plattformen är den utvecklingsplattform som idag dominerar utvecklingsmarknaden. Förutom mycket goda möjligheter till ett jobb efter examen finns många andra anledningar till att välja denna utbildning:

 • Utbildningen ger dig möjligheten att arbeta och göra karriär inom en av Sveriges största branscher: IT-branschen
 • Du får arbeta med verklighetsnära projekt och uppgifter under hela utbildningen
 • Utbildningen har utformats i nära samarbete med IT-branschen
 • Under utbildningen får du möjlighet att skapa ett stort nätverk inom IT-sfären
 • Genom de två LIA-perioderna (praktik) knyter du värdefulla kontakter och får även praktiska erfarenheter av systemutveckling. Du kommer att få delta i- och arbeta självständigt med systemutvecklingsprojekt under handledning. Varje praktikperiod har en kursplan och pågår i 12 veckor
 • Lärarna kommer från näringslivet och har gedigen erfarenhet inom sina områden
 • Vi har en lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med ledande företag i de branscher vi arbetar mot

Din framtida yrkesroll

I utbildningen varvas teori och praktik under utbildningens fyra terminer. Du läser kurser inom bland annat .NET-programmering, databasutveckling och objektorienterad programmering. Läs hela kursöversikten här. Efter avklarad utbildning kommer du att ha kunskaper för att kunna arbeta med:

 • Utveckling av webbapplikationer: ASP.NET och molnplattformar
 • Utveckling och programmering av windowsapplikationer i C# och .NET
 • Agil systemutveckling
 • Databasutveckling, databasadministration och prestandaoptimering SQL, MySQL och .NET
 • Objektorienterad programmering i C#
 • Programmeringsverktyget för .NET
 • Publiceringsverktyg CMS, WCMS, EMS, DMS
 • Systemtestning

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen Systemutvecklare .NET passar dig som vill ha ett yrke där du jobbar som en kreativ problemlösare som levererar resultat mot uppsatta mål. Utbildningen är perfekt för dig som vill arbeta lösningsorienterat med systemutveckling och programmering. Yrkesrollen lämpar sig också för dig som har tekniskt intresse, gillar att arbeta i projekt och är strukturerad. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med bland annat systemutveckling, applikationsutveckling samt databasutveckling.

Det särskilda provet för antagningen till Systemutvecklare .NET

Syftet med Newtons särskilda prov är att se om dina förkunskaper i programmering är tillräckliga för att inleda utbildningen till Systemutvecklare .NET.

Lärande i arbete (praktik)

Utbildningen har två långa LIA-perioder (praktik) där du praktiserar på IT-bolag eller företag med IT-avdelningar som jobbar med systemutveckling. Målet är att få delta i projekt och arbeta självständigt under handledning. Varje praktikperiod har en kursplan och pågår i 12 veckor.