Varför välja Newton

Newton

Vi förstår utbildning

  • Vår erfarna utbildningsledning följer våra studenter under hela utbildningen och säkerställer hög kvalitet
  • Vi har ett brett kontaktnät i form av konsulter, lärare och gästföreläsare som gör att vi kan leverera den kompetens som arbetslivet efterfrågar
  • Utbildningarna och kurserna har tydliga mål och ett verklighetsförankrat innehåll
  • Vi har ett pedagogiskt koncept som gör att studenten under hela utbildningen utvecklar de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att bli framgångsrik i sin kommande yrkesroll
  • Vi har en lång erfarenhet och säkerställer en hög kvalitet genom beprövade processer, mallar och rutiner

Vi förstår de branscher vi arbetar mot

  • Våra utbildningar utformas i nära samarbete med de branscher vi arbetar mot. Detta gör att vi kan erbjuda utbildningar som är väl förankrade i arbetslivet och som ger våra studenter de kunskaper och färdigheter som behövs och som efterfrågas i branschen
  • Vi samarbetar med ledande företag i de branscher vi arbetar mot

Vi förstår våra studenter

  • Vi skapar utmaningar som gör att individen utvecklas på framgångsrikt sätt
  • Vi coachar våra studenter och diplomdeltagare till att nå sina personliga mål
  • Vi arbetar för att skapa en positiv stämning där våra studenter trivs och utvecklas