Yh
Newton

Video om Newton

Fakta

Utbildningsstart

Malmö: tidigast hösten 2016
Stockholm: tidigast hösten 2016

Studietid

2,5 år – 500 poäng

Studietakt

Studierna bedrivs på heltid. Icke schemalagd tid ägnas åt självstudier, grupp-, och projektarbeten. Ofta läser du två ämnen parallellt.

Utbildningsorter

Stockholm och Malmö

Vem kan söka

Grundläggande behörighet från gymnasium krävs. Särskild behörighet är Svenska B och Matematik A. Läs mer om behörighetskrav under Ansökan

Ansökan

Ansökan görs online. Mer information finner du under Ansökan

Intervju och särskilt prov

Alla med behörighet kallas till intervju och särskilt prov.

Fastighetsförvaltare - Stockholm och Malmö

Fastighetsförvaltare

Vad gör en Fastighetsförvaltare?

Fastighetsförvaltaren har en nyckelroll på fastighetsföretaget och är ansvarig för förvaltningen av en eller flera fastigheter. Många företag i branschen har olika inriktningar på förvaltarrollen, ofta i form av inriktningarna kontraktsförvaltare, kundförvaltare, fastighetsförvaltare och tekniska förvaltare. Att jobba som Fastighetsförvaltare passar dig som vill ha ett omväxlande yrke där kontakt med människor i branschen är en stor del av vardagen.

Varför ska du välja utbildningen Fastighetsförvaltare?

Fastighetsbranschen är under stark utveckling vilket skapar ett behov av färsk och modern kompetens. Utredningar pekar på ett mycket stort rekryteringsbehov fram till 2021, främst som följd av pensionsavgångar och nya lagar och kunskapskrav i branschen. Förutom goda möjligheter till ett jobb efter examen finns många andra anledningar till att välja denna utbildning:

 • Utbildningen ger dig möjligheten att arbeta och göra karriär inom en av Sveriges största branscher: Fastighetsbranschen
 • Du får arbeta med verklighetsnära projekt och uppgifter under hela utbildningen
 • Utbildningen har utformats i nära samarbete med fastighetsbranschen
 • Under utbildningen får du möjlighet att skapa ett stort nätverk inom branschen
 • Genom de tre LIA-perioderna (praktik) knyter du värdefulla kontakter och får även praktiska erfarenheter av fastighetsförvaltning
 • Lärarna kommer från näringslivet och har gedigen erfarenhet inom sina områden
 • Vi har en lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med ledande företag i de branscher vi arbetar mot

Din framtida yrkesroll

I utbildningen varvas teori och praktik under utbildningens fem terminer. Du läser kurser inom ekonomi, teknik, juridik och kommunikation. Efter avklarad utbildning ska du ha:

 • Förmåga att ta det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter
 • Förmåga att utveckla, bevara och förädla fastigheterna
 • Förmåga att säkerställa att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer
 • Förmåga att ta ett övergripande ansvar för fastigheterna du ansvarar för samt att leda och fördela arbetet
 • Förmåga att ansvara för kvalificerade upphandlingar som berör fastigheter
 • Förmåga att skapa goda relationer med entreprenörer och leverantörer

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen Fastighetsförvaltare passar dig som vill ha ett omväxlande yrke där kontakt med människor är en stor del av vardagen. Yrkesrollen passar dig som har god social kompetens, gillar att leda projekt, är strukturerad och som kommunicerar bra. Du får en kvalificerad yrkeshögskoleexamen till Fastighetsförvaltare där du med avslutad utbildning kan arbeta som:

 • Fastighetsförvaltare (affärsmässigt ansvar för fastigheten)
 • Fastighetsförvaltarassistent
 • Projektledare
 • Kontraktsförvaltare (privat och kommersiell uthyrning, hyresförhandlingar och upprättande av hyresavtal m.m.)

Kursöversikt

Ladda ned kursöversikten här: Fastighetsförvaltare YH kursöversikt

Lärande i arbete (praktik)

Utbildningen har tre långa LIA-perioder (praktik) där du praktiserar på fastighetsbolag eller andra bolag som jobbar med förvaltning. Varje praktikperiod har en kursplan och pågår i 10 veckor.