Yh
Newton

Video om Newton

Fakta

Nästa utbildningsstart

Malmö: augusti 2015

Studietid

2 år – 400 poäng

Studietakt

Studierna bedrivs på heltid. Icke schemalagd tid ägnas åt självstudier, grupp-, och projektarbeten. Ofta läser du två kurser parallellt.

Utbildningsorter

Malmö

Vem kan söka

Grundläggande behörighet från gymnasium krävs. Särskild behörighet är lägst betyg E (eller motsvarande) i ämnena Svenska 2, Matematik 3 och Engelska 6. Läs mer om behörighetskrav under Ansökan.

Ansökan

Antagningen till höstterminen 2015 öppnar inom kort.

Särskilt prov

Alla sökande kallas till särskilt prov.

Kravanalytiker IT - Malmö

Fastighetsförvaltare

Som kravanalytiker arbetar du som kravställare på utvecklingen av ett företags IT-system. Du ser till att människor får det stöd de behöver för att klara sina uppgifter, och att de kan utföra dem på ett sätt som tillgodoser verksamhetens behov. Som kravanalytiker jobbar du med människor i och utanför företaget. Det du gör påverkar allt från de anställdas dagliga arbetssituation till kvaliteten på det verksamheten syftar till. Kravanalytiker är en yrkesroll som ökar allt mer i betydelse och arbetstillfällena blir allt fler – ett framtidsyrke helt enkelt.

Vad gör en Kravanalytiker IT?

Det ställs större och större krav på företagets IT-system och som Kravanalytiker är du ansvarig för att se till att verksamhetens behov tillgodoses. Du kan exempelvis arbeta för att lösa följande situationer:

 • Företaget behöver ett IT-system som kan hantera order, lager och inköp
 • Utbildningsföretaget vill ha en ny portal för distansutbildningar
 • Säljorganisationen behöver ett CRM-system där de kan planera och följa upp säljprocessen
 • HR-avdelningen vill ha ett IT-system för personaladministration och matchning av kompetenser

Genom att rätt krav ställs på IT-systemet blir användarna nöjdare och företagets kostnader minskar. Du arbetar därför med att få fram verksamhetens krav exempelvis genom att leda och driva workshops och att förstå och dokumentera hur verksamheten ska använda systemet.

Varför ska du välja utbildningen Kravanalytiker IT?

IT-branschen i Sverige ökar kraftigt och behovet av att säkerställa kvalitén på IT-projekt är mycket stort. Utredningar pekar på ett stort behov av kravanalytiker, till följd av ökade krav på IT-systemen bland användarna. Förutom goda möjligheter till ett jobb efter examen finns många andra anledningar till att välja denna utbildning:

 • Utbildningen ger dig möjligheten att arbeta och göra karriär inom en av Sveriges största branscher: IT-branschen
 • Du får arbeta med verklighetsnära projekt och uppgifter under hela utbildningen
 • Utbildningen har utformats i nära samarbete med IT-branschen
 • Under utbildningen får du möjlighet att skapa ett stort nätverk inom IT-branschen
 • Genom de två LIA-perioderna (praktik) knyter du värdefulla kontakter och får även praktiska erfarenheter av att jobba på IT-bolag eller större IT-avdelningar som jobbar med kravställning.
 • Lärarna kommer från näringslivet och har gedigen erfarenhet inom sina områden
 • Vi har en lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med ledande företag i de branscher vi arbetar mot 

Din framtida yrkesroll

Teori och praktik varvas under utbildningens fyra terminer. Du läser bland annat kurser inom systemkännedom, kravhantering, användbarhetstestning och kommunikation. Läs hela kursöversikten här. Efter avklarad utbildning ska du ha förmåga att:

 • Driva och leda arbetet med kravhantering samt identifiera, strukturera och dokumentera information som framkommer under IT-projekt
 • Översätta behoven från verksamheten och kommunicera detta till IT-utvecklarna
 • Ställa relevanta frågor till beställaren av IT-systemet
 • Dra övergripande slutsatser om hur enkelt eller komplicerat ett visst krav är att realisera
 • Planera, genomföra och följa upp upphandlingar inom IT-området

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen Kravanalytiker IT passar dig som vill ha ett yrke där du får kombinera dina IT-kunskaper med förståelse för olika företags verksamheter och sätt att arbeta. Yrkesrollen passar dig som har eller vill utveckla en god social kompetens, gillar att leda projekt, är strukturerad och som kommunicerar bra.  Du får en kvalificerad yrkeshögskoleexamen till Kravanalytiker IT där du med avslutad utbildning kan arbeta som:

 • Kravanalytiker eller Kravställare
 • Verksamhetsanalytiker
 • Business Analyst

Lärande i arbete (praktik)

Utbildningen har två långa LIA-perioder (praktik) där du praktiserar på IT-bolag eller företag med IT-avdelningar som jobbar med kravställning. Målet är att få delta i projekt och arbeta självständigt under handledning. Varje praktikperiod har en kursplan och pågår i 12 veckor.